EEI logo

Minőségpolitikai Nyilatkozat

Történetünk

Az 19. század végén és a századforduló táján városunkban kizárólag Munkásbiztosító Pénztár működött. Ez a betegbiztosítás azonban csak fizikai dolgozókra vonatkozott. Az általánosabb jellegű biztosítás lehetősége csak a két világháború közötti időben valósult meg országosan, így Pécs városában is. Ekkor alakult meg az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) pécsi részlege is, melynek központi helye a Munkácsy Mihály u. 19-ben volt. Ebben az időben a szakorvosok nem főállásban dolgoztak a rendelőintézetben, a kórházi orvosok túlmunka vállalásával oldották meg a személyi feltételeket. Ekkor még nem álltak rendelkezésre önálló körzeti orvosi rendelőhelyiségek sem. Az akkori rendelőintézetnek laboratóriuma nem volt és röntgengéppel sem rendelkezett.

1950-től 1952-ig Vidéki Betegellátó Csoport (VBCS) néven működött a járóbeteg-ellátó intézet Pécsett, majd 1952-ben alakult ki országos viszonylatban a rendelőintézetek mai formája és a rendelők a tanácsok felügyelete alá kerültek. A Pécsi Rendelőintézet 1952-1959-ig, mint Megyei Rendelőintézet biztosította a város és a megye lakosságának egészségügyi ellátását. Ekkor, 1952-ben mindössze 25 körzeti orvos dolgozott városunkban.

A szénbányászat fellendülése 1958-ban szükségessé tette, hogy a Munkácsy Mihály utcai Rendelőintézet bővítésén túl a fejlődő meszesi városrészben is megoldják a lakosság helyi egészségügyi ellátását. Ezért a Városi Tanács és a Mecseki Szénbányászati Vállalat a Feketegyémánt téren lakásokból kialakította az I. kerületi Rendelőintézetet. A szakrendelő közel 20 évig funkcionált.

A szénbányászat mellett az uránérc bánya fejlődésével új lakótelep jelent meg a város nyugati határában a volt repülőtér és bolgárkert területén – az Uránváros -, az itteni lakosság növekvő száma szükségessé tette az 1970-ben átadott Uránvárosi rendelő létesítését.

1970. július 1-jével hozta létre a Pécsi Városi Tanács az Egyesített Egészségügyi Intézményeket, amely Pécs város és vonzásterületének járóbeteg szakellátását, és körzeti orvosi, gyermek körzeti orvosi, fogorvosi, iskolaorvosi, iskola fogorvosi és üzemorvosi ellátását végezte.Ezen felül az Egyesített Egészségügyi Intézmények látta el a város szociális feladatai közül többek között a bölcsődei ellátást és az értelmi fogyatékosok nappali ellátását. Ebben az időben az EEI működtette a városi Közegészségügyi és Járványügyi Állomást (KÖJÁL).

Az 1983-ban átadott Lánc utcai Rendelőintézet felépítése után -, amelyben egyrészt az előzőekben említett I. kerületi szakrendelések, valamint alapellátási egységek (körzeti orvos, gyermekorvos, fogorvos) is elhelyezésre kerültek – lehetőség nyílt a szakrendelések profilozására. A szakrendelések felvették a mai szerkezetüket, kialakultak a fenti szakrendelési egységek.

1991-93 között előbb a fogorvosok, majd a háziorvosok váltak ki az Intézményből és vállalkozói formában működtették tovább alapellátási feladataikat, ekkor a szociális ellátások is kikerültek az Intézmény profiljából. Ettől az időponttól a mai formájában működik az Intézmény, alapfeladata a járóbeteg szakellátás. Ekkortól alapellátási feladatokat a fenntartó önkormányzat megbízása alapján lát el az Intézmény (védőnői szolgálat, ifjúság egészségügyi szolgálat, háziorvosi ügyelet).

2008-ban a Munkácsi Mihály utcai telephely bezárt. Ettől az időponttól két rendelőintézetben látja el feladatait az Egyesített Egészségügyi Intézmények, Uránvárosban a Dr. Veress Endre utca 2-ben és a Lánc utca 12-ben, ezeken a telephelyeken a szakrendelések szakmacsoportonként várják a betegeket. A két intézményben ezen felül több alapellátást nyújtó vállalkozó háziorvos és fogorvos is helyet kapott.

2008-ban a Veress Endre úti rendelőintézet egy új szárnnyal bővült, ebben a szárnyban működik korszerű körülmények között a központi laboratórium és a kardiológia, valamint 2014-től az újonnan kialakított diabetológia szakrendelés.

2011-ben a Lánc utcai rendelőintézet Európai Uniós forrásból felújításra került, mely során korszerű hőszigetelést és új nyílászárókat kapott az épület valamint a műszerpark is megújult a Lánc utcai szakrendeléseken.

2018. március 20-tól a Csontváry-sétányon található volt Pétáv-irodaház helyén a kertvárosi betegek és páciensek részére átadásra került a város harmadik nagy rendelője. A város legújabb egészségügyi intézményében kialakítottak egy védőnői irodát, egy anyatejgyűjtő helyiséget, egy belgyógyászati, valamint egy nőgyógyászati rendelőt, valamint szemészeti szakrendelés, kardiológia, ultrahangos rendelő, fizioterápiás szoba, gyógytornahelyiség, és egy mintavételi labor is helyet kapott a teljeskörűen felújított, korszerűsített, napelemekkel ellátott és akadálymentesített intézményben. 

2018. szeptember 1-től a Pécsi Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) kezdte meg működését EFOP-1.8.19-17-2017-00012 kódszámon. Az Iroda fő célja a Pécsi Járás 40 településének 178 270 fős lakosságának életmódváltásának elősegítése. Az EFI célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, továbbá, hogy az Iroda működésével járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nemfertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

2019-ben az épületet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából a Dr. Veress Endre utcai rendelőintézet teljes körű több fázisban történő felújítása során tizenegy szakrendelés újult meg. Hőszigeteléssel látták el a létesítményt csaknem háromezer négyzetméternyi felületen, mintegy 350 modern nyílászárót építettek be, korszerű lámpatesteket szereltek fel a belső helyiségekben, emellett napelemeket helyeztek a rendelőintézet tetejére.

2020. decemberétől európai uniós és hazai pályázati forrást élvező fejlesztésnek köszönhetően a baranyai megyeszékhely Uránváros részében, a Kőrösi Csoma Sándor utcában álló egykori irodaházban tizenegy védőnő elhelyezését biztosító szolgáltató egység került kialakításra, melyet az eddig a Dr. Veress Endre úti rendelőben működő Védőnői Szolgálat vett birtokba.  A  védőnők  jó munkakörülményeihez a modern személyzeti öltöző és mosdó, adminisztratív helyiségek is hozzájárulnak, a páciensek kényelmét parkolóhelyek, kerékpár- és babakocsi-tároló szolgálja.

 

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények