EEI logo

Tisztelettel köszöntjük látogatóinkat az Egyesített Egészségügyi Intézmények (EEI) honlapján.

Intézményünk Pécs Megyei Jogú Város fenntartásában működik, egészségügyi közszolgáltatás keretében járóbeteg szolgáltatást nyújt társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező betegek részére.

Szakrendelőnk elsődlegesen Pécs városában és a pécsi kistérségében lát el egészségügyi alap-, illetve szakellátási feladatokat a térség közel 180 000 fő lakosa számára. Egészségügyi ellátás keretében Intézményünkben évente több mint 650 000 beteget látunk el.

Egészségügyi alapellátás keretében a pécsi általános és középiskolákban az ifjúság egészségügyi (orvos, védőnő) szolgálatot, valamint Pécs városában területi védőnői szolgálatot, anyatejgyűjtő állomást működtet az Intézményünk. Alapellátás keretében a Rendelőintézetünk működteti továbbá Pécs és kistérségében a gyermek és felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást is. A gyermek és felnőtt ügyelet jelenleg fekvőbeteg háttér mellett, a mentőszolgálat irányításával működik a PTE telephelyein.

Intézményünkben járóbeteg-szakellátás keretében: Belgyógyászat, endokrinológia, allergológia, immunológia, diabetológia, sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, ideggyógyászat, ortopédia, urológia, onkológia, pszichiátria, gyermek pszichiátria, tüdőgyógyászat, kardiológia, laboratórium, röntgen diagnosztika, ultrahang diagnosztika, mammográfia, bőr- és nemibeteg ellátás, reumatológia és fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs szakrendeléseken várjuk a betegeket.

A Rendelőintézet vezetősége az intézményi működés folyamatos javításán dolgozik annak érdekében, hogy szolgáltatásaink magas színvonalon álljanak Pécs város lakosságának rendelkezésére. Ennek érdekében 2012-től integrált minőségirányítási rendszert működtetünk Intézményünkben. Célunk, hogy munkamódszereink korszerűsítésével, programjaink felülvizsgálatával az ellátás színvonalát javítsuk, szakrendeléseinket felkereső pácienseink, partnereink elégedettek legyenek egészségügyi szolgáltatásainkkal.

 

Minőségpolitikai Nyilatkozat

 

Történetünk

 

Az 19. század végén és a századforduló táján városunkban kizárólag Munkásbiztosító Pénztár működött. Ez a betegbiztosítás azonban csak fizikai dolgozókra vonatkozott. Az általánosabb jellegű biztosítás lehetősége csak a két világháború közötti időben valósult meg országosan, így Pécs városában is. Ekkor alakult meg az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) pécsi részlege is, melynek központi helye a Munkácsy Mihály u. 19-ben volt. Ebben az időben a szakorvosok nem főállásban dolgoztak a rendelőintézetben, a kórházi orvosok túlmunka vállalásával oldották meg a személyi feltételeket. Ekkor még nem álltak rendelkezésre önálló körzeti orvosi rendelőhelyiségek sem. Az akkori rendelőintézetnek laboratóriuma nem volt és röntgengéppel sem rendelkezett.

1950-től 1952-ig Vidéki Betegellátó Csoport (VBCS) néven működött a járóbeteg-ellátó intézet Pécsett, majd 1952-ben alakult ki országos viszonylatban a rendelőintézetek mai formája és a rendelők a tanácsok felügyelete alá kerültek. A Pécsi Rendelőintézet 1952-1959-ig, mint Megyei Rendelőintézet biztosította a város és a megye lakosságának egészségügyi ellátását. Ekkor, 1952-ben mindössze 25 körzeti orvos dolgozott városunkban.

A szénbányászat fellendülése 1958-ban szükségessé tette, hogy a Munkácsy Mihály utcai Rendelőintézet bővítésén túl a fejlődő meszesi városrészben is megoldják a lakosság helyi egészségügyi ellátását. Ezért a Városi Tanács és a Mecseki Szénbányászati Vállalat a Feketegyémánt téren lakásokból kialakította az I. kerületi Rendelőintézetet. A szakrendelő közel 20 évig funkcionált.

A szénbányászat mellett az uránérc bánya fejlődésével új lakótelep jelent meg a város nyugati határában a volt repülőtér és bolgárkert területén – az Uránváros -, az itteni lakosság növekvő száma szükségessé tette az 1970-ben átadott Uránvárosi rendelő létesítését.

1970. július 1-jével hozta létre a Pécsi Városi Tanács az Egyesített Egészségügyi Intézményeket, amely Pécs város és vonzásterületének járóbeteg szakellátását, és körzeti orvosi, gyermek körzeti orvosi, fogorvosi, iskolaorvosi, iskola fogorvosi és üzemorvosi ellátását végezte.Ezen felül az Egyesített Egészségügyi Intézmények látta el a város szociális feladatai közül többek között a bölcsődei ellátást és az értelmi fogyatékosok nappali ellátását. Ebben az időben az EEI működtette a városi Közegészségügyi és Járványügyi Állomást (KÖJÁL).

Az 1983-ban átadott Lánc utcai Rendelőintézet felépítése után -, amelyben egyrészt az előzőekben említett I. kerületi szakrendelések, valamint alapellátási egységek (körzeti orvos, gyermekorvos, fogorvos) is elhelyezésre kerültek – lehetőség nyílt a szakrendelések profilozására. A szakrendelések felvették a mai szerkezetüket, kialakultak a fenti szakrendelési egységek.

1991-93 között előbb a fogorvosok, majd a háziorvosok váltak ki az Intézményből és vállalkozói formában működtették tovább alapellátási feladataikat, ekkor a szociális ellátások is kikerültek az Intézmény profiljából. Ettől az időponttól a mai formájában működik az Intézmény, alapfeladata a járóbeteg szakellátás. Ekkortól alapellátási feladatokat a fenntartó önkormányzat megbízása alapján lát el az Intézmény (védőnői szolgálat, ifjúság egészségügyi szolgálat, háziorvosi ügyelet).

2008-ban a Munkácsi Mihály utcai telephely bezárt. Ettől az időponttól két rendelőintézetben látja el feladatait az Egyesített Egészségügyi Intézmények, Uránvárosban a Dr. Veress Endre utca 2-ben és a Lánc utca 12-ben, ezeken a telephelyeken a szakrendelések szakmacsoportonként várják a betegeket. A két intézményben ezen felül több alapellátást nyújtó vállalkozó háziorvos és fogorvos is helyet kapott.

2008-ban a Veress Endre úti rendelőintézet egy új szárnnyal bővült, ebben a szárnyban működik korszerű körülmények között a központi laboratórium és a kardiológia, valamint 2014-től az újonnan kialakított diabetológia szakrendelés.

2011-ben a Lánc utcai rendelőintézet Európai Uniós forrásból felújításra került, mely során korszerű hőszigetelést és új nyílászárókat kapott az épület valamint a műszerpark is megújult a Lánc utcai szakrendeléseken.

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények