EEI logo

Az Intézmény legfontosabb adatai:

Az Intézmény megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények

Az Intézmény székhelye, címe, telefonszáma: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. Tel: 72/523-500, fax: 72/523-526

E-mail cím: eeipecs@eeipecs.hu

Internet honlap: www.eeipecs.hu

Az Intézmény telephelye(i): 7626 Pécs, Lánc utca 12.; 7632 Pécs, Csontváry Kosztka Tivadar utca 6/1.; 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 1/1.

Az Intézmény gazdasági szervezetének helye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.

Adószám: 15478005-2-02

Adóhatósági azonosítószám: 478001

Statisztikai számjel: 15478005-8622-322-02

Törzskönyvi azonosító száma: 478001

Intézménykód (OEP finanszírozási kód): 1064

Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, meghatározó alaptevékenysége: járóbeteg szakellátás

Az Intézmény működési köre: a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által jóváhagyott „beteg beutalási szabályzat” szerint.

Az Intézményt alapító szerv neve, székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Az Intézményt irányító szerv neve, székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

 

Az Intézmény jogállása 

Az Intézmény önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv.

A feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: önállóan működő és gazdálkodó.

Az Intézmény gazdasági szervezettel rendelkezik.

Vezetője a főigazgató, akit Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nevez ki.

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények