EEI logo

Minőségpolitikánk

Napjainkban természetes igény a lakosság, a társadalom részéről az egészségügyi ellátás minőségi színvonalú szolgáltatásként történő igénybevétele. A PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények – melynek jogszabályban meghatározott tevékenysége közszolgáltató, alaptevékenysége járóbeteg szakellátás – vezetősége és munkatársai az egészségügyi szakellátási szolgáltatások minőségének javítása, optimalizálása érdekében célul tűzte ki a MSZ EN ISO 9001:2015 Szabvány, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerint kiépített, integrált minőségirányítási rendszerek folyamatos fejlesztését a rendszer, a folyamatok és az erőforrások vonatkozásában egyaránt.

A minőségirányítási rendszer fejlesztésével, a Rendelőintézet vezetősége az intézményi működés folyamatos javításán dolgozik, annak érdekében, hogy szolgáltatásaink magas színvonalon álljanak Pécs város lakosságának rendelkezésére.

Céljaink elérését, elkötelezettségünket tükröző tevékenységeinken keresztül valósítjuk meg, melyek:

  • emberközpontú szolgáltatásaink javítása,
  • az erőforrások optimális kihasználása,
  • az etikai normák, a betegek jogainak betartásával végzett gyógyító tevékenységek folyamatos fejlesztése,
  • a környezetterhelés csökkentése, a munkatársakat, ellátottakat és hozzátartozóikat érő káros hatások, kockázatok minimalizálása,
  • munkatársaink támogatása szaktudásuk fejlesztésére,
  • beszállítóink ösztönzése környezeti teljesítményük javítására, a minőségi- és környezeti alapelveink megismerésére, a vonatkozó követelmények betartására,

Intézményünk törekvése, hogy munkamódszereink korszerűsítésével, programjaink felülvizsgálatával az ellátás színvonalát javítsuk, szakrendeléseinket felkereső pácienseink, partnereink elégedettek legyenek egészségügyi szolgáltatásainkkal.

Az Intézmény vezetése gondoskodik róla, hogy a minőségpolitikát és az erre épülő minőségcélokat valamennyi munkatársunk megismerje és elkötelezettséggel, minőségi munkával járuljon hozzá a szervezet fejlődéséhez.

Pécs, 2016. július 4.

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények