Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények
Gyermek-Ifjúság Pszichiátriai Szakrendelés és Gondozó

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pszichológusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus, klinikai szakpszichológus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakképzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolata

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Páli Eszter nyújt, a +36-72/523-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-8-2001/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

vagy

        Elektronikus úton eeipecs@eeipecs.hu oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: iktató, Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. 4. 414..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        fenntartó önkormányzat honlapján, helyben szokásos módon

        az intézmény honlapján

        www.bama.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eeipecs.hu honlapon szerezhet.